duminică, 22 aprilie 2012

Pace vouă!

Sfânta Evanghelie după Ioan


19.Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!
20.Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.
21.Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
22.Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;
23.Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.
24.Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.
25.Deci au zis lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.
26.Şi după opt zile, ucenicii Lui erau iarăşi înăuntru, şi Toma, împreună cu ei. Şi a venit Iisus, uşile fiind încuiate, şi a stat în mijloc şi a zis: Pace vouă!
27.Apoi a zis lui Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta Mea şi nu fi necredincios ci credincios.
28.A răspuns Toma şi I-a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!


În timpul unei predici, părintele din parohia noastră a spus: "După ce Hristos a fost răstignit si îngropat, a Înviat si s-a arătat ucenicilor, în prima zi a săptămânii si după 8 zile, cu salutul Pace vouă!. Nu i-a întrebat unde au fost, de ce au fugit, de ce s-au lepădat... Doar atât le-a spus: Pace vouă!" 

Duminica Tomei mi-a fost mereu dragă. După Înviere si după Săptămâna Luminată, pacea rămâne si în sufletul necredinciosilor celor cu căutare sinceră, iar răspunsul tuturor, mai devreme sau mai târziu, va fi: Domnul meu şi Dumnezeul meu! 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu